::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 24 ก.ค. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:28 น. [+0] 19750 - 19850 ---

สมาคมค้าทองคำ ย้ายที่ทำการ 28 มี.ค.60

ณ วันที่ 27/03/2560