*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ราคาทองคำถัวเฉลี่ย

รูปแบบถัวเฉลี่ย
ประจำปี พ.ศ.

ปี 2566ทองรูปพรรณทองแท่ง
เดือนรับซื้อ (บาท)ค่าธรรมเนียม (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)US$ ต่อออนซ์Baht / US$
กันยายน 31,846.551,183.8933,030.4332,430.4332,530.431,924.8735.73
สิงหาคม 31,162.221,171.1132,333.3331,733.3331,833.331,919.9335.02
กรกฎาคม 31,286.741,172.8732,459.6231,859.6231,959.621,948.4034.65
มิถุนายน 31,459.331,177.2132,636.5432,036.5432,136.541,943.9634.92
พฤษภาคม 31,578.841,178.5732,757.4132,157.4132,257.411,991.0634.22
เมษายน 31,707.441,182.5632,890.0032,290.0032,390.001,997.6634.24
มีนาคม 30,481.711,157.1831,638.8931,038.8931,138.891,910.2234.47
กุมภาพันธ์ 29,287.231,135.6930,422.9229,822.9229,922.921,857.5034.05
มกราคม 29,227.901,133.6430,361.5429,761.5429,861.541,897.1533.27