*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:31 น. [+50] 26950 - 27050 -- ครั้งที่ 2 เวลา 11:23 น. [+50] 27000 - 27100 -- ครั้งที่ 3 เวลา 14:57 น. [-50] 26950 - 27050 --

ราคาทองคำถัวเฉลี่ย

รูปแบบถัวเฉลี่ย
ประจำปี พ.ศ.

ปี 2563ทองรูปพรรณทองแท่ง
เดือนรับซื้อ (บาท)ค่าธรรมเนียม (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)US$ ต่อออนซ์Baht / US$
กรกฎาคม 25,940.931,076.9327,017.8626,417.8626,517.861,793.4631.26
มิถุนายน 25,035.571,058.6626,094.2325,494.2325,594.231,734.4631.17
พฤษภาคม 25,436.731,167.1226,603.8525,903.8526,103.851,719.2132.10
เมษายน 25,105.541,159.8426,265.3825,565.3825,765.381,679.4432.63
มีนาคม 23,549.891,067.4124,617.3123,982.6924,117.311,589.8132.13
กุมภาพันธ์ 23,165.691,024.3124,190.0023,590.0023,690.001,597.0630.22
มกราคม 21,941.571,002.8722,944.4422,344.4422,444.441,559.1730.43