*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 20 ต.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 27950 - 28050 -- ครั้งที่ 2 เวลา 09:50 น. [+50] 28000 - 28100 -- ครั้งที่ 3 เวลา 11:54 น. [-50] 27950 - 28050 -- ครั้งที่ 4 เวลา 12:53 น. [+50] 28000 - 28100 --

ราคาทองคำถัวเฉลี่ย

รูปแบบถัวเฉลี่ย
ประจำปี พ.ศ.

ปี 2564ทองรูปพรรณทองแท่ง
เดือนรับซื้อ (บาท)ค่าธรรมเนียม (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)US$ ต่อออนซ์Baht / US$
ตุลาคม 27,466.351,104.2428,570.5927,970.5928,070.591,764.9133.60
กันยายน 27,275.171,099.8328,375.0027,775.0027,875.001,781.6733.06
สิงหาคม 27,395.291,102.7928,498.0827,898.0827,998.081,786.1033.12
กรกฎาคม 27,291.371,101.2228,392.5927,792.5927,892.591,806.0932.64
มิถุนายน 26,722.421,087.2027,809.6227,209.6227,309.621,835.6731.44
พฤษภาคม 26,736.991,089.9327,826.9227,226.9227,326.921,847.0431.28
เมษายน 25,490.961,066.7426,557.6925,957.6926,057.691,756.5631.35
มีนาคม 24,581.661,049.8225,631.4825,031.4825,131.481,723.0430.79
กุมภาพันธ์ 25,188.341,061.6626,250.0025,650.0025,750.001,809.8530.04
มกราคม 25,983.071,076.5427,059.6226,459.6226,559.621,868.8530.02