*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:23 น. [+0] 19300 - 19400 ---

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a19,300.0019,400.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,250.0018,950.0019,900.00
ทองรูปพรรณ 90%1,125.0017,055.00n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,000.0015,160.00n/a
ทองรูปพรรณ 50%563.008,535.08n/a
ทองรูปพรรณ 40%438.006,640.08n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,295.0019,632.20n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง n/an/a
ลอนดอน AM FIX n/a1,281.50
ลอนดอน PM FIX n/a1,282.50
นิวยอร์ค 1,283.001,285.00