*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 19 พ.ย. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:27 น. [+50] 20900 - 21000 --- ครั้งที่ 2 เวลา 12:58 น. [+50] 20950 - 21050 ---

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a20,950.0021,050.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,357.0020,572.1221,550.00
ทองรูปพรรณ 90%1,221.3018,514.91n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,085.6016,457.70n/a
ทองรูปพรรณ 50%611.009,262.76n/a
ทองรูปพรรณ 40%475.007,201.00n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,406.0021,314.96n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 13,760.00n/a
ลอนดอน AM FIX n/a1,458.40
ลอนดอน PM FIX n/a1,467.65
นิวยอร์ค 1,468.001,471.00