*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a29,350.0029,450.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,901.0028,819.1629,950.00
ทองรูปพรรณ 90%1,710.9025,937.24n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,520.8023,055.33n/a
ทองรูปพรรณ 50%855.0012,961.80n/a
ทองรูปพรรณ 40%665.0010,081.40n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,970.0029,865.20n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 16,400.0016,420.00
ลอนดอน AM FIX n/a1,794.35
ลอนดอน PM FIX n/a1,776.80
นิวยอร์ค 1,780.801,781.30