work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 7 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+350] 25450 - 25650 -- ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 7 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+350] 25450 - 25650 -- ครั้งที่ 2 เวลา 09:41 น. [-50] 25400 - 25600 -- ครั้งที่ 3 เวลา 10:37 น. [-50] 25350 - 25550 -- ครั้งที่ 4 เวลา 10:55 น. [-50] 25300 - 25500 -- ครั้งที่ 5 เวลา 11:31 น. [-50] 25250 - 25450 -- ครั้งที่ 6 เวลา 12:17 น. [-50] 25200 - 25400 -- ครั้งที่ 7 เวลา 12:34 น. [-50] 25150 - 25350 -- ครั้งที่ 8 เวลา 14:04 น. [+50] 25200 - 25400 -- ครั้งที่ 9 เวลา 14:28 น. [-150] 25050 - 25250 -- ครั้งที่ 10 เวลา 15:02 น. [-50] 25000 - 25200 -- ครั้งที่ 11 เวลา 15:23 น. [+50] 25050 - 25250 -- ครั้งที่ 12 เวลา 15:50 น. [+50] 25100 - 25300 --

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ช่วงเวลาทองแท่งทองรูปพรรณ
เวลาครั้งที่รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)Gold SpotBaht / US$ขึ้น / ลง
07/04/2563 15:501225,100.0025,300.0024,650.1625,800.001,657.0032.7550
07/04/2563 15:231125,050.0025,250.0024,604.6825,750.001,654.0032.7550
07/04/2563 15:021025,000.0025,200.0024,544.0425,700.001,650.0032.75-50
07/04/2563 14:28925,050.0025,250.0024,604.6825,750.001,654.0032.76-150
07/04/2563 14:04825,200.0025,400.0024,741.1225,900.001,662.0032.7550
07/04/2563 13:34725,150.0025,350.0024,695.6425,850.001,658.0032.75-50
07/04/2563 12:17625,200.0025,400.0024,741.1225,900.001,658.0032.79-50
07/04/2563 11:31525,250.0025,450.0024,801.7625,950.001,657.5032.82-50
07/04/2563 10:55425,300.0025,500.0024,847.2426,000.001,659.5032.84-50
07/04/2563 10:37325,350.0025,550.0024,892.7226,050.001,661.0032.85-50
07/04/2563 09:41225,400.0025,600.0024,938.2026,100.001,659.5032.96-50
07/04/2563 09:25125,450.0025,650.0024,998.8426,150.001,662.0032.86350