work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 1 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [-300] 24450 - 24650 -- ครั้งที่ 2 เวลา 12:11 น. [+50] 24500 - 24700 -- ครั้งที่ 3 เวลา 13:15 น. [+50] 24550 - 24750 -- ครั้งที่ 4 เวลา 14:15 น. [+50] 24600 - 24800 -- ครั้งที่ 5 เวลา 14:29 น. [+50] 24650 - 24850 -- ครั้งที่ 6 เวลา 14:51 น. [+50] 24700 - 24900 --

นายกสมาคมค้าทองคำ ร่วมยินดี เปิดเทรดสินค้าใหม่ TFEX Gold Online Futures

ณ วันที่ 05/11/2561

    คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิธีเปิดการซื้อขาย TFEX Gold Online Futures ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย TFEX Gold Online Futures เป็นสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าที่เสนอราคาซื้อขายตามราคาทองคำในตลาดโลก ไม่มีผลกระทบเรื่องค่าเงิน และไม่มีการส่งมอบทองคำจริง มุ่งตอบโจทย์ผู้ลงทุนใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มโอกาสทำกำไรในทองคำและบริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น