*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 22 ก.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:30 น. [-200] 28300 - 28400 -- ครั้งที่ 2 เวลา 11:44 น. [+50] 28350 - 28450 -- ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 22 ก.ย. 63 ครั้งที่ 3 เวลา 12:23 น. [-50] 28300 - 28400 -- ครั้งที่ 4 เวลา 13:21 น. [-50] 28250 - 28350 -- ครั้งที่ 5 เวลา 13:38 น. [-50] 28200 - 28300 -- ครั้งที่ 6 เวลา 13:57 น. [+50] 28250 - 28350 -- ครั้งที่ 7 เวลา 14:36 น. [-50] 28200 - 28300 -- ครั้งที่ 8 เวลา 14:37 น. [-50] 28150 - 28250 -- ครั้งที่ 9 เวลา 15:03 น. [+50] 28200 - 28300 --

ดัชนีทองคำ มีนาคม 2562 ผู้ค้าและนักลงทุนมองทองลง เหตุสงครามการค้าคลี่คลาย

ณ วันที่ 15/03/2562

    ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล  แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน มีนาคม 2562 ปรับลดลงจากเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จากระดับ 65.09 จุด มาอยู่ที่ระดับ 52.90 จุด ลดลง 12.19 จุด หรือคิดเป็น 18.72% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมานั้นน่าจะมาจากการแข็งค่าของเงินบาท สถานการณ์สงครามการค้าโลก กระแสเงินทุนไหลเข้าทรัพย์สินเสี่ยง และแรงขายเก็งกำไรของกองทุน ตามลำดับ

    

    จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 276 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 42.03 ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ในช่วงเดือน มีนาคม 2562 ขณะที่ร้อยละ 32.97 คาดว่าจะไม่ซื้อทองคำในเดือนนี้ และร้อยละ 25 คาดว่าจะซื้อทองคำ

    

    สรุป กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2562 คาดว่าราคาทองคำจะลดลง จำนวน 5 ราย และคาดว่าใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 3 ราย ส่วนที่คาดว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น มีจำนวน 2 ราย

    สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำเดือน มีนาคม 2562 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมองดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,268 – 1,350 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 19,200 – 19,950 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 31.10 – 31.98 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

    การลงทุนทองคำในเดือน มีนาคม 2562 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าราคาทองคำในเดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,346 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ได้ ส่งผลให้ในเดือน มีนาคม นี้ นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการถือครองทองคำ โดยในระยะสั้นราคาทองคำอาจเคลื่อนไหวภายในกรอบเพื่อสะสมแรงซื้ออีกครั้ง โดยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1,260 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์  ทั้งนี้ อาจพิจารณาเข้าซื้อใกล้บริเวณแนวรับดังกล่าวเพื่อเก็งกำไรในระยะสั้น 

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน มีนาคม 2562 ฉบับเต็มได้ที่นี่