*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 12 ส.ค. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:32 น. [-1,400] 27750-27850 -- ครั้งที่ 2 เวลา 09:39 น. [+50] 27800-27900 -- ครั้งที่ 3 เวลา 09:52 น. [-100] 27700 - 27800 -- ครั้งที่ 4 เวลา 11:12 น. [-50] 27650 - 27750 -- ครั้งที่ 5 เวลา 11:25 น. [-100] 27550 - 27650 -- ครั้งที่ 6 เวลา 11:32 น. [-150] 27400 - 27500 -- ครั้งที่ 7 เวลา 11:34 น. [+50] 27450 - 27550 -- ครั้งที่ 8 เวลา 11:40 น. [+50] 27500 - 27600 ครั้งที่ 9 เวลา 11:48 น. [+100] 27600 - 27700 -- ครั้งที่ 10 เวลา 11:51 น. [+50] 27650 - 27750 -- ครั้งที่ 11 เวลา 12:08 น. [-50] 27600 - 27700 -- ครั้งที่ 12 เวลา 12:12 น. [-50] 27550 - 27650 -- ครั้งที่ 13 เวลา 12:22 น. [+50] 27600 - 27700 -- ครั้งที่ 14 เวลา 13:07 น. [+50] 27650 - 27750 -- ครั้งที่ 15 เวลา 13:12 น. [+50] 27700 - 27800 -- ครั้งที่ 16 เวลา 13:17 น. [+50] 27750 - 27850 -- ครั้งที่ 17 เวลา 13:25 น. [+50] 27800 - 27900 -- ครั้งที่ 18 เวลา 13:38 น. [+50] 27850 - 27950 -- ครั้งที่ 19 เวลา 13:44 น. [+50] 27900 - 28000 -- ครั้งที่ 20 เวลา 13:48 น. [+50] 27950 - 28050 -- ครั้งที่ 21 เวลา 13:51 น. [+50] 28000 - 28100 -- ครั้งที่ 22 เวลา 13:53 น. [+100] 28100 - 28200 -- ครั้งที่ 23 เวลา 13:58 น. [-50] 28050 - 28150 -- ครั้งที่ 24 เวลา 14:04 น. [+50] 28100 - 28200 -- ครั้งที่ 25 เวลา 14:32 น. [+100] 28200 - 28300 -- ครั้งที่ 26 เวลา 14:35 น. [+50] 28250 - 28350 -- ครั้งที่ 27 เวลา 14:37 น. [+50] 28300 - 28400 -- ครั้งที่ 28 เวลา 14:39 น. [+50] 28350 - 28450 --

ดัชนีความเชื่อมั่นเดือน เม.ย. 63 ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 นักลงทุนคาด ไตรมาส 2 หากโควิดคลี่คลายจะกดดันราคาทอง

ณ วันที่ 13/04/2563

ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน เมษายน 2563 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จากระดับ 67.50 จุด มาอยู่ที่ระดับ 67.93 จุด เพิ่มขึ้น 0.43 จุด หรือคิดเป็น 0.63% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมานั้น น่าจะมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

    

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำระยะสามเดือนในไตรมาส 2 ของปี 2563 (เม.ย. – มิ.ย.) ปรับลดลงจากไตรมาสแรกของปี 2563 จากระดับ 66.36 จุด มาอยู่ที่ระดับ 62.11 จุด ลดลง 4.25 จุด หรือคิดเป็น 6.40% โดยดัชนีฯ ที่ปรับลดลงมานั้น น่าจะมีสาเหตุมาจากคาดการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย แรงขายเก็งกำไรของกองทุน และการแข็งค่าของเงินบาท

    

คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำช่วงเดือน เมษายน 2563 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 293 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 37.54 ยังไม่ตัดสินใจซื้อทองคำในเดือน เมษายน 2563 ขณะที่ร้อยละ 36.52 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ และร้อยละ 25.94 คาดว่าจะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้

    

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ ที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน เมษายน 2563 จะเพิ่มขึ้น มีจำนวน 5 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2563 มีจำนวน 3 ราย ส่วนที่คาดว่าราคาทองคำจะลดลง มีจำนวน 2 ราย

    

สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน เมษายน 2563 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมองดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,580 – 1,707ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 24,500 – 26,200 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 32.29 – 33.19 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

การลงทุนทองคำในเดือน เมษายน 2563 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าราคาทองคำที่ผ่านมามีความผันผวนสูง โดยในเบื้องต้นประเมินว่า หากราคาทองคำยังสามารถเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับแนวรับที่ 1,600 ได้อย่างแข็งแกร่ง คาดว่าราคาทองจะมีแนวโน้มในทิศทางเชิงบวก อย่างไรก็ตาม ควรใช้ความระมัดระวังในการลงทุนในช่วงนี้ เนื่องจากราคาทองคำผันผวนสูงจากสถานการณ์ไวรัส โควิด-19

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน เมษายน 2563 ฉบับเต็มได้ที่นี่