*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

วัคซีน COVID-19 ทำเศรษฐกิจฟื้นตัว กดดันราคาทอง เดือน ก.พ. 64 ขณะที่ผู้ค้ามองเป็นลบ

ณ วันที่ 10/02/2564

 ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มกราคม 2564 ที่ผ่านมา จากระดับ 63.43 จุด มาอยู่ที่ระดับ 60.21 จุด ลดลง 3.22 จุด หรือคิดเป็น 5.07% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับลดลงมาหลังจากมีการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทั่วโลก แรงขายทองคำจากธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นโยบายทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ และรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น

   

คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 362 ตัวอย่าง พบว่า 44% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ ขณะที่ 39% คาดว่าจะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้ และ 18% ยังไม่ซื้อทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 13 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จะลดลง มีจำนวน 6 ราย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น มีจำนวน 4 ราย ส่วนที่คาดว่าจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน มกราคม 2564 มีจำนวน 3 ราย

   

สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมอง ดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,760 – 1,909 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 25,400 – 26,900 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาท ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 29.59 – 30.32 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

   

การลงทุนทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่แนะนำ หากราคาทองคำสามารถทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1,896 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ได้ คาดว่าในระยะกลางจะยังคงเป็นบวก โดยมีโอกาสปรับตัวไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1,933 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับแนวต้านดังกล่าวได้ นักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังแรงขายที่ออกมา โดยมีแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,765 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ฉบับเต็มได้ที่นี่