*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สคบ.ลงพื้นที่สุ่มตรวจฉลากสินค้าทองรูปพรรณในร้านทองย่านเยาวราช

ณ วันที่ 12/03/2564

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดย กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ลงพื้นที่ย่านถนนเยาวราช ทำการสุ่มตรวจฉลากสินค้าทองรูปพรรณในร้านทอง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการให้การคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผลปรากฎว่า ร้านค้าทองปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง