*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ ร่วมแถลงความสำเร็จงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 67

ณ วันที่ 12/09/2565

สมาคมค้าทองคำ โดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ร่วมในพิธีแถลงความสำเร็จงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 – 7 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวแถลง และเป็นประธานในพิธีฯ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 -11 กันยายน 2565 จัดโดยเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก เนื่องจากมีผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในอุตสาหกรรมถึงกว่าร้อยละ 90 มีการจ้างแรงงานในห่วงโซ่อุปทานถึงกว่า 664,000 คน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยยังมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ที่มีทั้งความเชี่ยวชาญด้านการผลิต ช่างฝีมือที่เปี่ยมด้วยทักษะและฝีมืออันประณีตในการคัดสรร การเจียระไน การขึ้นรูป รวมถึงการออกแบบ ซึ่งจากศักยภาพดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

ภายในงานมีกิจกรรมสัมนาวิชาการเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการและสาธารณชน เกี่ยวกับอุสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งสมาคมค้าทองคำ โดย ดร.พิบูลฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา หัวข้อ “ เจาะลึกตลาดอัญมณีและเครื่องประดับต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องจูปิเตอร์ 10 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี