*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ เข้าพบหารือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ณ วันที่ 14/09/2566

สมาคมค้าทองคำ นำโดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ เดินทางเข้าพบ คุณเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เพื่อร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฟอกเงิน โดยมี พลตำรวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ปปง. และคุณพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) ชั้น 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 66