*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 12 ส.ค. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:32 น. [-1,400] 27750-27850 -- ครั้งที่ 2 เวลา 09:39 น. [+50] 27800-27900 -- ครั้งที่ 3 เวลา 09:52 น. [-100] 27700 - 27800 -- ครั้งที่ 4 เวลา 11:12 น. [-50] 27650 - 27750 -- ครั้งที่ 5 เวลา 11:25 น. [-100] 27550 - 27650 -- ครั้งที่ 6 เวลา 11:32 น. [-150] 27400 - 27500 -- ครั้งที่ 7 เวลา 11:34 น. [+50] 27450 - 27550 -- ครั้งที่ 8 เวลา 11:40 น. [+50] 27500 - 27600 ครั้งที่ 9 เวลา 11:48 น. [+100] 27600 - 27700 -- ครั้งที่ 10 เวลา 11:51 น. [+50] 27650 - 27750 -- ครั้งที่ 11 เวลา 12:08 น. [-50] 27600 - 27700 -- ครั้งที่ 12 เวลา 12:12 น. [-50] 27550 - 27650 -- ครั้งที่ 13 เวลา 12:22 น. [+50] 27600 - 27700 -- ครั้งที่ 14 เวลา 13:07 น. [+50] 27650 - 27750 -- ครั้งที่ 15 เวลา 13:12 น. [+50] 27700 - 27800 -- ครั้งที่ 16 เวลา 13:17 น. [+50] 27750 - 27850 -- ครั้งที่ 17 เวลา 13:25 น. [+50] 27800 - 27900 -- ครั้งที่ 18 เวลา 13:38 น. [+50] 27850 - 27950 -- ครั้งที่ 19 เวลา 13:44 น. [+50] 27900 - 28000 -- ครั้งที่ 20 เวลา 13:48 น. [+50] 27950 - 28050 -- ครั้งที่ 21 เวลา 13:51 น. [+50] 28000 - 28100 -- ครั้งที่ 22 เวลา 13:53 น. [+100] 28100 - 28200 -- ครั้งที่ 23 เวลา 13:58 น. [-50] 28050 - 28150 -- ครั้งที่ 24 เวลา 14:04 น. [+50] 28100 - 28200 -- ครั้งที่ 25 เวลา 14:32 น. [+100] 28200 - 28300 -- ครั้งที่ 26 เวลา 14:35 น. [+50] 28250 - 28350 -- ครั้งที่ 27 เวลา 14:37 น. [+50] 28300 - 28400 -- ครั้งที่ 28 เวลา 14:39 น. [+50] 28350 - 28450 -- ครั้งที่ 29 เวลา 14:43 น. [-50] 28300 - 28400 --

รุกตลาดโอมานผ่าน “เขตเศรษฐกิจพิเศษดูคุม”

ณ วันที่ 08/09/2559

    หาก ต้องการขยายโอกาสทางการค้าไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง โอมานนับเป็น 1 ในประเทศที่น่าสนใจ โดยนอกจากจะมีที่ตั้งที่เป็นประตูสู่ตะวันออกกลางแล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังยุโรปและเอเชียได้ นอกจากนี้การเมืองและเศรษฐกิจยังมีเสถียรภาพมากกว่าประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง เนื่องจากโอมานไม่ยึดอุดมการณ์ทางการเมืองและศาสนาในการดำเนินนโยบายทาง เศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย โดยในกลุ่มตะวันออกกลางจำนวน 14 ประเทศ โอมานจัดเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าจากไทยที่มีมูลค่าสูงเป็นลำดับที่ 4 รองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย และอิสราเอล ด้วยมูลค่าราว 660 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขขั้นต่ำเนื่องจากไม่ได้นับรวมการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังดูไบและส่งต่อ (re-export) ไปยังโอมานอีกทอดหนึ่ง โอมานจึงเป็น 1 ในประเทศเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการขยายโอกาสการค้าการลงทุนในต่างแดน โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลโอมานเร่งส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ “ดูคุม” และโครงการสร้าง Duqm Frontier Town เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งออกของตะวันออกกลาง

    เนื่องจากรายได้หลักของโอมานกว่า 85% มาจากการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ จึงเป็นที่กังวลของประเทศคู่ค้าว่าสภาวะขาลงของราคาน้ำมันที่ปัจจุบันอยู่ที่ 41.58 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (เมษายน 2559) จะสั่นคลอนต่อตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลโอมานจึงเริ่มหาช่องทางลงทุนอื่น นอกจากการแสวงหาความมั่งคั่งจาก ทรัพยากรใต้ดินเป็นหลัก เช่น การลงทุนใน Mega Project อย่าง “ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งกรุงมัสกัต” รวมทั้งเร่งส่งเสริม “เขตเศรษฐกิจพิเศษดูคุม” โดยอาศัยที่ตั้งของประเทศที่เหมาะสมแก่การเป็นเมืองท่า ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภูมิภาค โดยมี Special Economic Zone Authority of Duqm หรือ SEZAD กำกับดูแลอย่างเป็นทางการ และมี Public Authority for Investment Promotion and Export หรือ PAIPED ส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยนักธุรกิจที่เข้าไปลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้า เช่น ได้รับการลด/ยกเว้นภาษีในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า

    ทั้งนี้ จากความตั้งใจของภาครัฐในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดูคุมให้เป็นตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจทัดเทียมกับเขตการค้าพิเศษจีเบล อาลี ของดูไบ ตลาดโอมานจึงเป็น “โอกาส” ให้สาขาการผลิตที่มีศักยภาพของไทยอย่างธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเข้าไปขยายช่องทางการค้า เพื่อขยายตลาดในประเทศโอมาน และเป็นแหล่งในการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปยังตลาดอื่น โดยเฉพาะเมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษดูคุมดำเนินการแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการ จะก่อให้เกิดการลงทุนอย่างมหาศาล และจะทำให้การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างอัญมณีและเครื่องประดับตามมา โดยไทยมีตัวเลขการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปยังโอมานอย่างเป็นทางการ ราว 3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เกือบทั้งหมดเป็นการส่งออกเครื่องประดับแท้ ประเภทเครื่องประดับทองคำ โดยชาวโอมานนิยมสวมใส่เครื่องประดับทองคำล้วน 21 กะรัต รองลงมาคือเครื่องประดับทองตกแต่งด้วยเพชร และเครื่องประดับทองตกแต่งด้วยอัญมณีเลียนแบบ ซึ่งมียอดขายสูงในช่วงเดือนรอมฎอน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองทางศาสนาอิสลาม หรือ “Eid” ประกอบกับปัจจุบันโอมานเริ่มเน้นการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้เริ่มลดการนำเข้าสินค้าจากจีนลง จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่ไม่ควรพลาดโอกาสการขยายตลาดไปยัง โอมาน เช่นเดียวกันกับ Prima Gold ที่ขยายสาขาไปยังกรุงมัสกัตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ขอบคุณภาพจาก : www.constructionweekonline.com