work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 7 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+350] 25450 - 25650 -- ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 7 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+350] 25450 - 25650 -- ครั้งที่ 2 เวลา 09:41 น. [-50] 25400 - 25600 -- ครั้งที่ 3 เวลา 10:37 น. [-50] 25350 - 25550 -- ครั้งที่ 4 เวลา 10:55 น. [-50] 25300 - 25500 -- ครั้งที่ 5 เวลา 11:31 น. [-50] 25250 - 25450 -- ครั้งที่ 6 เวลา 12:17 น. [-50] 25200 - 25400 -- ครั้งที่ 7 เวลา 12:34 น. [-50] 25150 - 25350 -- ครั้งที่ 8 เวลา 14:04 น. [+50] 25200 - 25400 -- ครั้งที่ 9 เวลา 14:28 น. [-150] 25050 - 25250 -- ครั้งที่ 10 เวลา 15:02 น. [-50] 25000 - 25200 -- ครั้งที่ 11 เวลา 15:23 น. [+50] 25050 - 25250 -- ครั้งที่ 12 เวลา 15:50 น. [+50] 25100 - 25300 --

ประกันภัยร้านทอง (Update ต.ค.2019)

ณ วันที่ 09/10/2562

สมาคมค้าทองคำ ได้ประสานงานบริษัทประกันภัย เพื่อให้แต่ละบริษัทจัดทำแพ็คเกจเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองที่เหมาะสมกับร้านทอง และมอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ มีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 บริษัท ได้แก่

 

1.แองโกลอีสต์

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/aeginc.pdf

ติดต่อ คุณนภารัตน์ ธิติกรโกวิทย์ โทร. 0 2238 4561-3

อีเมล : napharat.t@aeginc.com

 

2.กรุงเทพประกันภัย 

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/bangkokinsurance.pdf

ติดต่อ คุณกชวรรณ โทร. 0 2285 8712

อีเมล : kotchawan.t@bangkokinsurance.com

 

3.วิริยะประกันภัย 

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง 

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/viriyah.pdf

ติดต่อ คุณนัฐพล วัฒนศิริพร โทร. 0 2129 7699

อีเมล : nuttapolw@viriyah.co.th

 

4.เมืองไทยประกันภัย

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/muangthaiinsurance.pdf

ติดต่อ คุณฐิติพัฒน์ อยู่คอน โทร. 0 2015 5000 ต่อ 4924, 4926-28 

อีเมล : mti-sbp@muangthaiinsurance.com

 

5.ทิพยประกันภัย

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/dhipayainsurance.pdf

ติดต่อ คุณดวงฤดี ธนาศรีวิไล โทร. 02-239-2200 ต่อ 2074

อีเมล : daungrudeet@dhipaya.co.th

 

6.มิตรแท้ประกันภัย

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/mittareinsurance.pdf

ติดต่อ แผนกเบ็ดเตล็ด โทร. 0 2640 7777 ต่อ 8989

อีเมล : misc.acc@mittare.com

 

7.เจพีประกันภัย

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/jpinsurance.pdf

ติดต่อ คุณชาคริต เทียบเธียรรัตน์ โทร.0 2290 0555 ต่อ 4204

อีเมล : chakrit.ti@jpinsurance.co.th

 

ซึ่งท่านสมาชิกสมาคมค้าทองคำ สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลค่าเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครอง และอัตราส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับสมาชิกฯ ได้ตามความเหมาะสมจากข้อมูลข้างต้น