work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 7 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+350] 25450 - 25650 -- ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 7 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+350] 25450 - 25650 -- ครั้งที่ 2 เวลา 09:41 น. [-50] 25400 - 25600 -- ครั้งที่ 3 เวลา 10:37 น. [-50] 25350 - 25550 -- ครั้งที่ 4 เวลา 10:55 น. [-50] 25300 - 25500 -- ครั้งที่ 5 เวลา 11:31 น. [-50] 25250 - 25450 -- ครั้งที่ 6 เวลา 12:17 น. [-50] 25200 - 25400 -- ครั้งที่ 7 เวลา 12:34 น. [-50] 25150 - 25350 -- ครั้งที่ 8 เวลา 14:04 น. [+50] 25200 - 25400 -- ครั้งที่ 9 เวลา 14:28 น. [-150] 25050 - 25250 -- ครั้งที่ 10 เวลา 15:02 น. [-50] 25000 - 25200 -- ครั้งที่ 11 เวลา 15:23 น. [+50] 25050 - 25250 -- ครั้งที่ 12 เวลา 15:50 น. [+50] 25100 - 25300 --

สคบ. เตือนอย่าหลงเชื่อร่วมลงทุนผ่อนออมทองคำ

ณ วันที่ 30/07/2562

     สืบเนื่องจากสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวน 6 ราย ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการผ่อนออมทองคาจากบริษัทหนึ่ง โดยการหลอกให้ผ่อนทองรูปพรรณ แต่กลับไม่ส่งมอบทองคำให้ตามสัญญา ซึ่งบริษัทจะมีพฤติการณ์โดยการโฆษณาเชิญชวน ผ่านทาง Facebook รายการโทรทัศน์ และงาน SME ไทยแลนด์โดยหลอกให้ร่วมลงทุน มีทั้งรูปแบบตัวแทนจำหน่ายหรือเฟรนไซน์แต่ละเขตและแบบรายบุคคล ซึ่งบริษัทได้เปิดสาขากว่า 14 แห่ง ทั่วประเทศ โดยการลงทุนตั้งแต่ 3,000 – 390,000 บาท ซึ่งวิธีการผ่อนออมทองคำมีวิธี และขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ที่ต้องการออมจะติดต่อตัวแทนหรือบริษัทโดยตรง เพื่อเช็คราคาทองคำ แจ้งน้ำหนักทองคำที่ต้องการออม (ราคาทองคำ เป็นไปตามที่สมาคมค้าทองคำประกาศ ซึ่งราคาที่ใช้ผ่อนออมจะรวม ค่ากำเหน็จแล้ว ส่วนทองคำแท่งจะรวมค่าบล็อกแล้ว) เมื่อตกลงแล้วจะยึดราคานั้น ไม่มีดอกเบี้ย และคงที่ตลอดตามสัญญา

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกว่าจะออมทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ ซึ่งระยะเวลาในการออมมีแบบ ราย 6 งวด (เดือน) และราย 12 งวด (เดือน)

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อตกลงราคาแล้ว ผู้ที่ต้องการออมจะต้องชำระงวดที่ 1 เพื่อยืนยันการเปิดสัญญา

ขั้นตอนที่ 4 : ส่งหลักฐานการโอนเงิน เพื่อยืนยันการเปิดสัญญา โดยการแจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน เพื่อทางบริษัทจะจัดส่งเอกสัญญาให้ลูกค้า

ขั้นตอนที่ 5 : รอรับเอกสารสัญญาตรวจสอบรายละเอียด ลงนามผู้ซื้อ 2 ฉบับ แนบสาเนาบัตรประชาชน 1 ใบ แล้วส่งคืนมายังบริษัท

ขั้นตอนที่ 6 : รอรับบัตรผู้ออมทองคำ ชำระค่างวดผ่านทางธนาคาร และทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

     สคบ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งของบริษัท เบื้องต้นพบว่าปัจจุบันยังเปิดดำเนินการอยู่ ซึ่งผู้ประกอบการได้จดทะเบียนบริษัทไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเช่าอาคารพาณิชย์เปิดเป็นสถานที่ตั้งในการให้บริการ แต่ไม่มีทองคำพร้อมจาหน่าย หรือพร้อมที่จะจัดส่งทองรูปพรรณให้กับผู้บริโภค ทางสคบ. ยังได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมทราบว่า ผู้บริโภคหลายรายได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตารวจนครบาลท่าข้าม ในข้อหาความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและพนักงานสอบสวนสถานีตารวจนครบาลท่าข้าม ได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาล เพื่ออนุมัติหมายจับกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทแล้ว ในส่วนคดีแพ่ง ทางสคบ. จะดำเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคตามขั้นตอนต่อไป

 

ที่มาข้อมูล : www.ocpb.go.th ( ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 )

ที่มาภาพ : www.matichon.co.th