:: ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+0] 20650-20750 ---

GTA Daily Report 17-07-15

ณ วันที่ 17/07/2558