สมาคมค้าทองคำ ย้าย ที่ทำการ
:: ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:19 น. [+0] 20150 - 20250 ---

GTA Daily Report 10-08-15

ณ วันที่ 10/08/2558