สมาคมค้าทองคำ ย้าย ที่ทำการ
ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.60 สมาคมค้าทองคำ ย้ายที่ทำการไปยัง อาคารวอลล์สตรีทฯ ถ.สุรวงศ์ โทร 0-2020-9000 :: ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 30 มี.ค. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:29 น. [+0] 20350 - 20450 -----

บันทึกงานสัมมนา "รู้ทันกระแสโลก จับกระแสทอง ปี 59"

ณ วันที่ 12/02/2559

    เทปบันทึกงานสัมมนา "รู้ทันกระแสโลก จับกระแสทอง ปี 59" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อายัท อบาโลน คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 9 อาคาร ไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทองคำ

    ซึ่งหัวข้อในงานสัมมนาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ในช่วงแรกเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “รู้ทันกระแสโลก จับกระแสทอง ปี 59” โดยวิทยากร

1. คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี / นายกสมาคมค้าทองคำ
2.
คุณทนง ขันทอง / บรรณาธิการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3.
คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต / ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ

ช่วงที่ 2 เป็นการเสวนาในหัวข้อ “วางกลยุทธ์ลงทุนทองปี 2559 เล่นอย่างไรไม่หลงทาง” โดยวิทยากร

1. คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2.
คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จำกัด
3.
คุณวรชัย ตั้งสิทธิ์ภักดี / กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
4.
คุณพิพัฒน์ วชิรลาภไพฑูรย์ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด

ดำเนินรายการโดย คุณชุติมา จิระทรัพย์อนันต์ ผู้ประกาศข่าวอิสระ

เทปบันทึกงานสัมมนา “รู้ทันกระแสโลก จับกระแสทอง ปี 2559” ( Full Ver.)

  

เทปบันทึกงานสัมมนา “รู้ทันกระแสโลก จับกระแสทอง ปี 2559” ( PART 1/2)

เทปบันทึกงานสัมมนา “รู้ทันกระแสโลก จับกระแสทอง ปี 2559” ( PART 2/2)

good hits
ผู้ชม