*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [-350] 26450 - 26550 --- ครั้งที่ 2 เวลา 14:13 น. [+50] 26500 - 26600 --- ครั้งที่ 3 เวลา 14:36 น. [+50] 26550 - 26650 --- ครั้งที่ 4 เวลา 14:57 น. [+50] 26600 - 26700 ---

ดัชนีความเชื่อมั่นทองคำ ก.ค. 61 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผู้ค้าคาดราคาไม่เปลี่ยนแปลง แนะจับตาสงครามการค้า

ณ วันที่ 11/07/2561

    ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือน มิถุนายน ที่ผ่านมาจากระดับ 52.00 จุด มาอยู่ที่ระดับ 54.72 จุด เพิ่มขึ้น 2.72 จุด หรือคิดเป็น 5.23% ดัชนีที่ปรับเพิ่มขึ้นมานั้น นักลงทุนคาดว่าน่าจะมีปัจจัยมาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย แรงซื้อเก็งกำไร นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ และราคาน้ำมันในตลาดโลก ตามลำดับ

   

    ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 (ก.ค. - ก.ย.) ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 จากระดับ 52.10 จุด มาอยู่ที่ระดับ 57.12 จุด เพิ่มขึ้น 5.02 จุด หรือคิดเป็น 9.63% ทั้งนี้   แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงมีมุมมองในเชิงบวกต่อแนวโน้มของราคาทองในระยะสามเดือนข้างหน้า โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองน่าจะมีปัจจัยมาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก การอ่อนค่าของเงินบาท ทิศทางราคาน้ำมัน และความต้องการซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ตามลำดับ

  

    จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 287 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 44.25 ของกลุ่มตัวอย่าง คาดว่าจะซื้อทองคำในช่วงเดือน กรกฎาคม 2561 ขณะที่ร้อยละ 33.80 ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ ส่วนอีกร้อยละ 21.95 คาดว่าจะไม่ซื้อทองคำในช่วงเดือน กรกฎาคม 2561

  

    สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน กรกฎาคม 2561จะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน มิถุนายน 2561 มีจำนวน 5 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะลดลง มีจำนวน 3 ราย ส่วนคาดว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น มีจำนวน 2 ราย

  

    สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำเดือน กรกฎาคม 2561 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมองดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,235 – 1,296 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 19,400 – 20,100 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 32.41 – 33.55 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

    การลงทุนทองคำในเดือน กรกฎาคม 2561 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่แนะนำให้นักลงทุนดูการสร้างฐานของราคาทองคำ หากราคาทรงตัวอาจทำให้เกิดแรงขายไม่มากนัก ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามข่าวเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ ด้วย

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ฉบับเต็มได้ที่นี่

อ่านรายงานศูนย์วิจัยย้อนหลัง ได้ที่นี่