work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 7 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+350] 25450 - 25650 -- ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 7 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+350] 25450 - 25650 -- ครั้งที่ 2 เวลา 09:41 น. [-50] 25400 - 25600 -- ครั้งที่ 3 เวลา 10:37 น. [-50] 25350 - 25550 -- ครั้งที่ 4 เวลา 10:55 น. [-50] 25300 - 25500 -- ครั้งที่ 5 เวลา 11:31 น. [-50] 25250 - 25450 -- ครั้งที่ 6 เวลา 12:17 น. [-50] 25200 - 25400 -- ครั้งที่ 7 เวลา 12:34 น. [-50] 25150 - 25350 -- ครั้งที่ 8 เวลา 14:04 น. [+50] 25200 - 25400 -- ครั้งที่ 9 เวลา 14:28 น. [-150] 25050 - 25250 -- ครั้งที่ 10 เวลา 15:02 น. [-50] 25000 - 25200 -- ครั้งที่ 11 เวลา 15:23 น. [+50] 25050 - 25250 -- ครั้งที่ 12 เวลา 15:50 น. [+50] 25100 - 25300 --

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ม.ค. 63 ปรับเพิ่ม จากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยนักลงทุนสนใจซื้อทองคำ ขณะที่ผู้ค้ามองราคาขึ้นต่อ

ณ วันที่ 14/01/2563

    ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล  แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน มกราคม 2563 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือน ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา จากระดับ 55.24 จุด มาอยู่ที่ระดับ 63.15 จุด เพิ่มขึ้น 7.91 จุด หรือคิดเป็น 14.32 % โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นนั้นมาจากปัจจัยหลักคือ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และ ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย..

    ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำระยะสามเดือนในไตรมาสแรกของปี 2563 (ม.ค. – มี.ค.) ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 จากระดับ 56.92 จุด มาอยู่ที่ระดับ 66.36 จุด เพิ่มขึ้น 9.44 จุด หรือคิดเป็น 16.59% โดยนักลงทุนคาดว่ามีปัจจัยมาจากความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ทิศทางราคาน้ำมัน และสถานการณ์สงครามการค้า ตามลำดับ

   

    จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 312 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 38.14 จะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้ ขณะที่ร้อยละ 35.58 คาดว่ายังไม่ซื้อทองคำ และร้อยละ 26.28 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่

    สรุป กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน มกราคม 2563 จะเพิ่มขึ้น มีจำนวน 7 ราย คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน ธันวาคม 2562 มีจำนวน 2 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะลดลง มีจำนวน 1 ราย

   

    สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน มกราคม 2563 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมองดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,502 – 1,586 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 21,500 – 22,600 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาท ทองคำ และด้านค่าเงินบาทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 29.77 – 30.44 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

   

    การลงทุนทองคำในเดือน มกราคม 2563 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมามีการดีดตัวขึ้นสูง หากมีแรงขายทำกำไรออกมา คาดว่าจะเป็นเพียงแรงขายในระยะสั้น โดยราคาทองคำมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อ จึงแนะนำให้นักลงทุนรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาทองคำย่อตัวลงมาใกล้บริเวณแนวรับ 1,498 และเพื่อลดความเสี่ยงควรตั้งจุดทำกำไรและตัดขาดทุนหากราคาทองคำไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

   

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน มาาคม 2563 ฉบับเต็มได้ที่นี่