:: ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 21 ส.ค. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:30 น. [+0] 20150-20250 ---

GTA Daily Report 21-09-15

ณ วันที่ 21/09/2558